dieren

 gemaakt door Stan en thomas

NEUSHOORNS

LEEF GEBIEDEN

De neushoorn leeft in de droge struiksavannes en in open bosgebieden. Je kunt ze tegenkomen in oost- en midden Afrika, zuid Afrika, Namibië, Mozambique, Kenia, Tanzania en Oeganda. Het liefst reizen ze door moerasland want in een moeras is het drassig en daar is dus genoeg drinken voor iedereen. En er zijn daar veel kruiden, grassen en houtige planten. Vroeger kwam de neushoorn het meest voor in het zuiden van Afrika want daar is de Sahara. Hij heeft een enorm territorium die hij aangeeft met zijn eigen poep. Meestal drinkt hij tegen zonsondergang en eet hij ’s nachts. Hij is herbivoor en hij eet bladeren en takken van de acaciabomen, dat doet hij met een verbrede

BIJNA UIT GESTORVEN

neushoorns worden met uit sterven bedreigd. Sommige erger dan de andere. Er waren ooit 100.000 neushoorns op de wereld, nu zijn er nog maar 16.0s00. Dit zijn de overgebleven neushoorns:De zwarte neushoorn; daar zijn er nog maar 2700 van over. De witte neushoorn; daar zijn er nog 10.300 van over. De Indische neushoorn ;daar zijn er nog 2.400 van over. De Javaanse neushoorn ;daar zijner nog maar 60 van over. En de Sumatraanse neushoorn; daar zijn er nog maar minder dan 300 van over.De Javaanse neushoorn, waar er nog maar 60 van over zijn, behoort tot de zeldzaamste dieren van de wereld! Maar ook met de andere neushoorns gaat het slecht. In Kameroen leven er nog maar 10 en in de democratische republiek zijn er ook nog maar 25 over!Dit komt vooral omdat de neushoorn gebruikt wordt voor het maken van . Van het ivoor van de hoorn worden in  messen en andere dure spullen gemaakt.

 de slang

De slangerpentes) zijn een groep van aan verwante reptiele diebehoren tot de orde schubreptielen (Squamata). Alle soorten worden gekenmerkt door een naar verhouding zeer lang en dun lichaam en het ontbreken van ledematen. Slangen zijn duidelijk te onderscheiden van alle andere dieren en de meeste andere reptielen als krokodi lachtigen, schildpadden en brughagedissen Met sommige groepen van hagedissen is het onderscheid niet zo duidelijk.Er zijn ongeveer 3150 verschillende soorten slangen beschreven waarvan ongeveer 15% giftig i Slangen bewegen zich altijd voort op de buik en de huid is geheel bedekt met schubben. Andere typische kenmerken zijn het ontbreken van beweegbare  en de aangepaste gepaarde organen als de longen en de nieren. Slangen komen vrijwel wereldwijd voor en de verschillende soorten leven in uiteenlopende habitats. Omdat ze koudbloedig zijn, leven de meeste soorten in warmere streken. Een aantal soorten is aangepast aan het leven in extreem droge omgevingen, zoals woestijnen Er zijn echter ook slangen die ondergronds leven en veel graven of juist sterk zijn aangepast aan een leven in waterige milieus zoals rivieren, meren en de zee.Slangen zijn door hun lang onbegrepen levenswijze en gedrag en hun vermeende, maar vaak overschatte giftigheid een symbool van het kwaad In de Bijbel duikt de slang op als een vertegenwoordiger van de duivel in het verhaalEr is veel bekend over de levenswijze, taxonomie en voortplanting van slangen. Slangen werden ooit als zustergroep van de hagedissen beschouwd, maar inmiddels is bekend dede cobra  heeft  een tong waar die goed mee kan ruiken en de giftige tanden waar die mee kan bijtenen de cobra die vergiftigd zijn prooi en wacht tot dat die dood is

De reuze panda

De reuzenpanda is een van de bekendste dieren vanwege de iconische status als bedreigde diersoort. De panda wordt onder andere als logo gebruikt door het World Wide Fund for Nature Door de opvallende lichaamstekening en de bolle vorm van hun gezicht in combinatie met de ‘grote’ zwarte ogen worden panda’s beschouwd als aandoenlijk en aaibaar. De manier waarop de dieren eten, zittend op het achterwerk, doet enigszins menselijk aan. Daarnaast is de neiging tot spelen aanleiding voor de populariteit onder het grote publiek. De reuzenpanda is ondanks het aandoenlijke uiterlijk niet ongevaarlijk voor de mens en kan zich als het moet fel verdedigen.De panda komt voor in delen van Azië en leeft endemisch in China Het is een bewoner van berggebieden op enige hoogte boven zeeniveau. De panda is een bedreigde diersoort omdat het verspreidingsgebied door toedoen van de mens steeds kleiner is geworden. Oorspronkelijk was het meer een bewoner van laaggelegen gebieden, maar door de ontginning als landbouwgrond zijn deze ongeschikt geworden als leefgebied. In het wild leven tussen de 1000 en 2000 panda’s. Ze hebben een versnipperd verspreidingsgebied, wat betekent dat er ver uit elkaar gelegen populaties zijn.De panda is een roofdier dat zich heeft gespecialiseerd in het eten van planten. De beer leeft vrijwel uitsluitend van bamboe, wat in grote aantallen voorkomt in het natuurlijke leefgebied. Af en toe worden ook wel andere planten of kleine dieren gegeten. De panda wordt in verschillende dierentuinen gehouden, vaak met als doel om nageslacht te produceren. De panda staat echter bekend als niet erg gewillig als het de voortplanting in gevangenschap betreft.de reuzenpanda woord dood geschoten en inREUZENPANDA,IS TOE GENOMENt aantal wilde reuzenpanda’s in China is de afgelopen tien jaar waarschijnlijk toegenomen. Dit meldt het Wereldnatuurfonds (WNF) in een.Het aantal panda’s in China wordt elke tien jaar geteld. Hoewel de cijfers woensdag pas officieel bekend worden gemaakt, doet het WNF nu al een voorspelling. “We verwachten dat de aantallen omhoog zijn gegaan, dat is een indicatie die we hebben van mensen in het veld”, stelt pandakenner Christiaan van der Hoeven in deBij de laatste telling bleken er 1596 panda’s in het wild te leven. Chinese onderzoekers, WNF-medewerkers en speciaal opgeleide lokale dorpsbewoners tellen het aantal panda’s aan de hand van hun uitwerpselen. Panda’s hebben ieder een eigen ‘vingerafdruk’ en zijn per individu te herkennen aan de afmetingen van de stukjes bamboe in hun poep.Toerisme De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen nog in China in het wild voor. De beren leven in bamboebossen van de provincies Sichuan, Gansu en Shaanxi. Panda’s hebben het moeilijk doordat hun leefgebieden de afgelopen decennia sterk zijn versnipperd door houtkap, aanleg van wegen en akkerbouw.De laatste jaren probeert de Chinese overheid het bedreigde dier beter te beschermen. China zet steeds meer beschermde gebieden op en beheert ze beter. Met het aanleggen van corridors moeten panda’s beter kunnen oversteken naar andere gebieden om soortgenoten te ontmoeten. Daarnaast zorgt de overheid er door zuinigere fornuizen ook voor dat de lokale bevolking minder hout hoeft te kappen. Bedreigingen vanuit de toerisme-industrie worden eveneens aangepast. Massatoerisme wordt zo veel mogelijk in beheersbare banen geleidt om te voorkomen dat vakantiegangers de leefgebieden van reuzenpanda’svetstorenIJSBEEREN ijsbeer is een soort waarvan wordt gedacht dat hij tijdens het  zo’n 2 miljoen tot 400.000 jaar geleden,ontstaan is, mogelijk uit  populaties van de ; onderzoek uit 2011 op  zou echter wijzen op afstamming vanuit een Ierse populatie van de bruine beer. Onderzoek uit 2012, deze keer o (DNA uit de celkern), wijst echter op een eerdere afsplitsing van zijn soortgenoten: circa 600.000 jaar geleden. De onderzoekers stellen dat de eerdere conclusie op basis van het  bijvoorbeeld aan  met bruine beren te wijten kan zijn. Doordat er toen door het warme klimaat minder ijsberen waren, konden de gevolgen van hybridisatie groot worden en zo uiteindelijk het oorspronkelijke ijsbeer HUN OGEN TE ZIEN ijsberenhebben goede ogen, dat moet ook wel want ze moeten overdag en snachts kunnen jagen. hun ogen staan recht naar voor, zo kunnen ze hun prooi beter zien. ze zien ook kleuren maar minder goed dan mensen, wel zien ze goed diepte.de ogen van een ijsbeer hebben een extra beschermende laag. die beschermd hun ogen tegen fel zonlicht en reflectie van sneeuw en ijs, net een zonnebril !!!

Oren om te horen

Waarschijnlijk horen ijsberen net zo goed als mensen. Dat weten onderzoekers nog niet zeker.

Een neus om te ruiken

De ijsbeer heeft een van de beste neuzen ter wereld. Als je een ijsbeer met zijn neus in de lucht ziet, doet hij dat om nog beter te ruiken wat er in de buurt is. Sommige ijsberen liepen zelfs weleens helemaal rechtdoor op het voedsel af dat ze roken. IJsberen ruiken zeehonden die onder het ijs zitten van een kilometer afstand. Een ijsbeer ruikt dode walvissen of zeehonden al van 30 kilometer ver!

Een tong om te proeven

IJsberen hebben een paarse tong om te proeven. Daarmee eten ze graag verrot voedsel of vet.

Klauwen om te voelen

De ijsbeer moet goed kunnen voelen. Ze kunnen heel voorzichtig spullen verschuiven of verplaatsen. Ook met hun mond kunnen ze dingen optillen.

koala

 KEN MERKEN

Het mannetje weegt zo’n 12 kilo, het vrouwtje 8 kilo. Ze worden ongeveer 65 tot 78 cm lang.In het noorden wegen koala’s bijna de helft minder. Zuidelijke koala’s hebben een dikkere vacht dan die in het warmere noorden. De kleuren van de vachten variëren sterk per individu en worden lichter naarmate koala’s ouder worden, maar de meeste zijn grijs met wit op de kin, borst, voorpoten en romp. Koala’s hebben een korte staart, die geen functie lijkt

VOEDIG EN GEDRAG

Koala’s eten bijna uitsluitend bladeren van de  De bladeren zijn vezelrijk en bevatten gif dat voor de meeste andere dieren gevaarlijk is. Omdat koala’s een langzaam metabolisme hebben, slapen koala’s zo’n 20 uur per etmaal, vaak in een boom. Volgens andere bronnen is dit zelfs 22 uur, waarmee de koala de grootste slaper van het dierenrijk is. De rest van hun tijd besteden ze vooral aan eten en het zoeken naar eten en potentiële partners. Ze verplaatsen zich bij voorkeur in de uren na zonsondergang en kunnen ook zwemmen. Koala’s zijn solitaire  en “blaffen” wel eens agressief naar soortgenoten.In tegenstelling tot wat wel gedacht wordt, lusten ze niet alle soorten eucalyptus, maar vermoedelijk slechts een paar. Omdat koala’s moeilijk te traceren zijn en vooral ’s nachts en solitair leven, is dit voor de wetenschap moeilijk te bepalen. Van de enige honderden soorten zijn de favorieten vermoedelijk en . In de bladeren zit genoeg vocht, zodat de koala verder niet hoeft te drinken. Om te rusten verkiezen ze vaak andere eucalyptussoorten,

virus

Wetenschappers onderzoeken momenteel een  dat potentieel de koala met uitsterven bedreigt. Het virus nestelt zich in het dna waardoor het nageslacht van een geïnfecteerde koala het virus overerft.

De aap

Stamboom mensapen

Hominide 
Hominide Hylobatidae
HomininaePonginae
HomininiGorilliniPongo
HomoPanGorillaHoolockHylobatesNomascusSymphalangus

DE GORILLA

Uiterlijk en levenwijze

De gorilla is een  die leeft in de Centraal- en West Afrika oerwoud Gorilla’s leven voornamelijk op de bosbodem. Het mannetje heeft een hoogte van tussen de 1,65 m en 1,75 m, en weegt tussen de 140 en 165 kilo. Vrouwelijke gorilla’s wegen ongeveer de helft. In tegenstelling tot  maken gorilla’s nauwelijks gebruik van gereedschap. Er zijn drie gevallen bekend waarin een gorilla een hulpmiddel gebruikte: een gebruikte een stok om de diepte van een modderige rivier te bepalen, een ander gebruikte een boomstam als brug en nog een ander gebruikte een bamboestok als ladder voor haar jong.1 De gorilla’s zijn bedreigde diersoorten, voornamelijk doordat hij al lange tijd het slachtoffer is van stropers.

orang-oetan

soorten

Het geslacht telt twee soorten: de Borneose orang-oetan  pongo pygmaeus   en de Sumatraanse orang  oetan pongo abelii. Ze werden tot de jaren 00 als ondersoorten van dezelfde soort beschouwd. Volgens genetisch onderzoek gingen beide soorten zo’n 400.000 jaar geleden uiteen.

Leefwijze

Leefwijze

Orang-oetans klimmen van alle mensapen het meest in bomen. Ze zwemmen niet, maar sommige Borneose orang-oetans waden soms wel. Het voedsel van de orang-oetan bestaat voornamelijk uit vruchten, boomschors en insecten, vooral mieren. Ze zijn erg intelligent.

nest

Orang-oetans maken elke dag een nieuw nest om te slapen, waarbij ze blijk tonen van een goed bouwkundig inzicht. Dit moet ook wel aangezien mannetjes wel 80 kg kunnen wegen en het nest zich op een hoogte van 30 m kan bevinden. Een nest wordt in amper vijf à zes minuten gebouwd. Bij het zoeken naar geschikt bouwmateriaal kiezen ze doelbewust voor verschillende soorten takken: dikke takken voor stevigheid, dunne taken voor veerkracht en takken met bladeren voor de zachtheid. Zo bleek het nest in het centrum buigzamer dan aan de randen, wat het nest extra comfortabel en veilig maakt.

chimpansee

De chimpansee is een grote, sterke mensaap met een gedrongen lichaamsbouw. Een volwassen chimpansee heeft een kop van 75 tot 100 cm[3een schouderhoogte  van 100 tot 179 cm en een lichaamsgewicht van ongeveer 35 tot 65 kg. Vrouwtjes wegen gemiddeld 45 kg, mannetjes 55 kg. Het gewicht van chimpansees in gevangenschap ligt over het algemeen hoger. Een chimpansee heeft lange armen die samen tot 2,7 m kunnen worden uitgespreid. Ze zijn meestal rechteshandig.4 De schouders en armen van een chimpansee zijn zeer gespierd, veel sterker dan die van de mens. De benen zijn daarentegen vrij kort. Het gezicht heeft een smalle neus, diepgelegen ogen, opvallende wenk brouw , grote, ronde oren, een brede bovenkaken  en smalle lippen. De chimpansee is bedekt met lang, zwart haar over het grootste deel van het lichaam en heeft een nagenoeg naakt gezicht met een kleur die varieert van bijna roze (vooral jonge dieren) tot bijna zwart (vooral volwassen dieren). Ook dieren met bijna witte gezichten komen voor. Ook het achterste is kaal. Bij volwassen vrouwtjes is de huid van het achterste gezwollen en roze van kleur. De grootte van de zwellingen is afhankelijk van de fase van de  waar zij zich in bevindt. Deze menstruatiecyclus duurt ongeveer vierentwintig dagen.  

Leeuw

De leeuw is een groot die.De leeuw is een vlees eter hij eet alleen vlees niks anders.De leeuw heeft kenmerken hij is een katachtige heeft een grote kop een korte snuit kleine ronde oren.De leeuw weegt zoon 100 kg tot zoon 180 kg.De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes.Bij de mannetjes duurt het zes jaar voor de maan goed ontwikkeld is.De leeuw heeft 26 tanden 6 snijtanden, 2 hoektanden, 2 voor kiezen, en 4 kiezen, onderaan heeft hij 6 snijtanden, 2 hoektanden, en 2 voor kiezen, en 2 kiezen.De leeuw komt uit bepaalde delen uit Afrika voor en in een klein stukje van India maar vroeger was hij ook algemeen in het midden oosten in Azië en in zuid oost Europa.

Olifant

De olifanten zijn grote zoogdieren uit de familie van de Elephantdea binnen de orde van de slurf dieren (proboscidea).Traditoneel  worden er twee soorten herkent de Afrikaanse olifanten (loxodonta africana) en de Aziatische olifant  (Elephas maximus), alhoewel er aanwijzingen zijn die doen vermoeden dat de Afrikaanse olifanten mogelijk bestaan uit twee aparte soorten respectievelijk de savanneolifant (Loxodonta africana)  en de bos olifant.

 de zebra

Een zebra is een paardachtige (familie: Equidea ) afkomstig uit het midden en zuiden van Afrika . De dieren staan vooral bekend om hun zwart-witte strepenpatroon. Algemeen gezien zijn het erg sociale dieren. Zebra’s leven met verschillende Harms bij een in een grotere kudde. De mens is er nooit echt in geslaagd ze te temmen, in tegenstelling tot paarden en ezel hun naaste verwanten. Hun paniek-instinct bij onraad bleek moeilijk af te leren. De zebra is een herbivoor .

kenmerken

De meest voorkomende zebrasoort in Afrika is de steppezebra. Steppezebra’s leven in open vlakten, graslanden en op heuvels, in groepen van 5 tot 20 dieren. De Grévy-zebra (Equus grevyi) is de grootste soort. Bovendien zijn zijn strepen de smalste van alle (onder)soorten. De bergzebra (Equus zebra) is een zeldzame, vrij kleine zebrasoort. Zijn voortbestaan is ernstig bedreigd. Hoewel de gebieden van sommige zebrasoorten met elkaar overlappen, paren de soorten niet met elkaar. In gevangenschap echter werden steppezebra’s gekruist met bergzebra’s. Pogingen om een grévyzebrahengst te kruisen met bergzebramerries resulteerde in enkele miskramen. Ook kruisingen met andere paardachtigen in gevangenschap komen voor. Zo is de zebrezel een nakomeling van een zebrahengst en een ezel moeder.

Author: Stan van Riel

ik ben Stan. ik ben 9 jaar oud. mijn hobby's zijn : Judo & Voetballen. ik zit in Maansteen. in unit 3. ik ben jarig op 8 maart. ik zit op BS klinkers. en ik schrijf artikelen.

Share This Post On

4 Comments

  1. Leuk artikel Stan de man

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *