Door de eeuwen heen

Onderaan staat een quiz, beantwoorden graag via een reactie.

Tip: lees iedere dag één tijdvak. 

Gemaakt door: Thomas van de Ven & Bram van den Bersselaar.

Oertijd (prehistorie) tot 50 v. c. 

De woningen 

De mensen in de oertijd woonden in grotten. In die grotten tekende ze op de muren. Ze hadden een kampvuur binnen, ze hadden geen bedden. Ze hadden ook hutten die waren gemaakt van dierenvacht.

Jagen 

De mannen die joegen altijd op beren, stieren en zwijnen voor eten en kleding. Ze gooiden met speren op die beesten, soms schoten ze met pijl en boog op die beesten.

Hoe oud werden de mensen ongeveer?

De mensen in de oertijd werden ongeveer 20 tot 30 jaar oud. En als ze heel oud werden, werden ze 35 of 40 jaar oud.

Kleding

De mannen hadden alleen een rokje aan, en de vrouwen hadden alleen een jurk aan. Er waren capes van bont.

Grieken en Romeinen 3000 v. c. – 500 n. c. 

Olympische Spelen

Bij de Grieken werd de eerste Olympische Spelen gehouden, alleen voor de mannen die bloot waren. Ze hadden verspringen, hardlopen, speerwerpen, discuswerpen, worstelen, boksen & paardenrace.

 

En de dames mochten niet mee doen, omdat ze dachten dat het te vermoeiend was voor het lichaam. Als ze hadden gewonnen kregen ze een kroon van bladeren, en een geld beloning, en dan als ze terug kwamen in het dorpje, dan waren ze heel blij voor diegene dat die had gewonnen. Heel veel later mochten dames ook mee doen. Iedere ring

van het logo van de Olympische Spelen heeft een betekenis. De blauwe ring Amerika, de gele ring Azië, de zwarte ring Afrika, de groene ring Australië en de rode ring Europa.

Het Paard van Troje

De Romeinen probeerde door de muren van de Grieken te komen het was ze niet gelukt. De Grieken hadden de strijd gewonnen, ze gingen feesten en ze werden dronken. Op een dag lieten ze een heel groot paard binnen, en daar zaten de Romeinen in, en toen hadden ze het veroverd.

 

De aanval van de Romeinen 

Romeinen veroverde grote delen van Europa en Noord-Afrika. Een voor een pakte ze de landen. Ze hadden vooral het Middellandse zeegebied. Ze veroverde ook Nederland maar niet helemaal, de Germanen die in het noorden woonden waren te sterk voor de Romeinen, en toen werd de Rijn de grens van het Romeinse rijk. En daar bouwden ze forten en dat noemden de Romeinen een castellum. Daar woonden zo’n 500 soldaten.

Vroege Middeleeuwen 500 – 1000 

Kastelen

De kastelen in de vroege middeleeuwen waren al van steen gemaakt. Om het kasteel lag een gracht, op de gracht lag een ophaalbrug. Er stonden hele hoge torens.Er stonden bewakers in het kasteel op de torens stonden ook bewakers de bewakers hadden speren pijl en boog een zwaard een hak bijl schild. Het kasteel van Floris de vijfde heette het Muiderslot

Karel de Grote

Karel de Grote had het Frankische rijk overgenomen van zijn vader. Hij wou zijn rijk groter maken en hij ging Moren Longobarden en Saksen aanvallen en het lukten. Toen Karel de Grote dat was gelukt was Karel de grote de machtigste man van West-Europa. Karel was onder de indruk van het oude Rome. De gebouwen en de cultuur die wil hij ook in het noorden hebben in Aken (Duitsland) laad hij een Pals bouwen, als voorbeeld van Rome, hij laat zelfs marmer uit Italië halen. De Pals is een regeringszaal, een rechtszaal, een kazerne bibliotheek en een kerk. Van de Pals is nu alleen maar de dom in Aken over. De Pals moet een centrum van wetenschap en onderwijs worden.

Karel laat priesters en geleerden uit heel Europa naar zijn Pals komen. Karel kan niet lezen en schrijven. Nou het zit hem een beetje dwars hij kan een beetje lezen. Hij hoeft alleen twee streepjes voor zijn handtekening te zetten. Zo maakt hij het lezen en schrijven makkelijker maken. Sommige lettertype’s die Karel de Grote had gemaakt gebruiken wij nu ook nog. Maar het is iets anders. Ook laat Karel de boeken op nieuw schrijven met dat lettertype. Hij laat ook een school op richten, alleen voor jongens, daar worden ze opgeleid om priester of bestuurder te worden. Karel probeert ook zijn handel in zijn rijk makkelijker te maken, dat doet hij om een munt in te voeren, die overal hetzelfde waart is. Karel de Grote had een amulet, dat amulet dat hij droeg, had hij altijd bij zich. In de steen van het amulet zaten twee splinters in een kruis. Ze denken dat die twee splinters van het kruis van Jezus zijn. Karel die wou de Saksen voor altijd verslaan, en hij wou dat zei in christus gingen geloven. Karel beloofde ze niet te doden als ze christen werden. Karel die licht nu in Aken (Duitsland), in een kist bedekt met edelstenen. Karel de Grote was 190 centimeter geworden. Hij heeft een heel leuk cadeau gekregen, het was een witte olifant, met een prachtige naam Aboulabas. Karel was maar liefs vijf keer Getrouwd, en hij had 19 kinderen gekregen! Hij werd wel de vader van Europa genoemd, omdat zijn rijk bijna net zo Groot was als Europa. Karel die wou op een plek gaan wonen. Hij koos voor Aken (Duitsland). Karel die werd maar liefst 72 jaar oud. Ze denken dat Karel door een longontsteking dood ging, net als zijn olifant aboulabas dood ging.

Late middeleeuwen 1000-1500 

Huishouding 

In de middeleeuwen hadden de meeste vrouwen een baan. Toch waren ze in de eerste plaats verantwoordelijk voor de huishouding. De ideeën over de taken over de vouw, vanuit de middeleeuwen, haalden ze uit de bijbel. Een sterke vrouw is meer waard dan één edelsteen in de middeleeuwen.

Floris de Vijfde

Floris de Vijfde was graaf van Zeeland en Holland. Floris liet veel kastelen bouwen in zijn gebieden. Een van die Kastelen heten het Muiderslot, en dat was een heel groot kasteel. Floris liet het bouwen in 1285. Floris had een paleis in Utrecht staan. Floris de Vijfde is gedood in 1296 door Gijs IJbrecht van Amstel

 Ontdekkers en Hervormers 1500 – 1600 

Columbus

Columbus heeft Amerika ontdekt met een paar andere mensen. Hij werd wereld beroemt omdat hij heel Amerika had ontdekt (Samen met een paar andere mensen). Sommige landen die werden rijk. En een daarvan was Amerika. Er werden heel veel mooie huizen gebouwd.

Dit is het begin van de gouden eeuw 

De gouden eeuw 1600 – 1700

Ons land in de gouden eeuw

In de gouden eeuw was ons land rijk stinkend rijk. Er werden hele mooie huizen gebouwd in Amsterdam. Dat kwam door dat Columbus Amerika had ontdekt. Daar haalden wij heel veel uit de grond, en daarom werden wij rijk. In de gouden eeuw was ons land ook het centrum. Er kwamen mensen van allerlei landen om in ons land te werken.

Dit is de Dam in Amsterdam

Elsje

 

Op een dag in Amsterdam in de gouden eeuw kwam er een meisje uit de boot. Ze heette Elsje, Elsje was 18 jaar en ze kwam om te werken in Amsterdam. Ze huurde een kamer. Toen kon ze niet meer werken, en ze kon de huur van de kamer niet meer betalen. Ze Kreeg hele erge ruzie, met de mevrouw waar ze de huur aan moest betalen. Elsje die pakten een bijl en ze sloeg op het hooft van de mevrouw. De mevrouw viel van de trap af, en Elsje ging naar beneden. Ze sprong in het gracht van Amsterdam, en ze werd door de politie uit het water gehaald. Ze werd veroordeelt voor de dood straf. Twee weken Later werd ze aan de galg gehangen. En toen ging ze dood.

Oorlog op zee

In de gouden eeuw werden veel oorlogen op zee gevoerd. Met boten vielen er altijd veel doden. Er waren ook hele groote schepen. Amsterdam had ook een heel groot schip in hun haven.

Dit is het schip van Amsterdam, ze gebruiken dat schip nu voor films. In de Gouden eeuw had Amsterdam ook zo’n soort boot.

Pruiken en Revoluties 1700 – 1800 

 Maatschappij

In de maatschappij van de pruiken en revoluties werd er voor gezorgd dat de koningen niet meer machtig zijn, zelfs de rijken niet meer. Iedereen had een Pruik op in de maatschappij.

Waarom hadden ze een pruik op

De mensen hadden een pruik omdat ze luizen hadden. En omdat ze chique uit willen zien.

burgers en stoommachines 1800 – 1900 

De eerste stoomboot

In 1807 bouwde de Amerikaan Robert Fulton de eerste stoomboot. Door technische uitvindingen werd er steeds meer geproduceerd in de fabrieken met veel machines. Er ontstonden samenlevingen, waarin meer dan de helft van de mensen in steden woonden. Dit gebeurde het eerst in Groot-Brittannië. Later in de negentiende eeuw ook in andere delen van Europa. En in de twintigste eeuw over de hele wereld.

De afschaffing van de slavernij

Na acties van abolitionisten werd in het Britse rijk in 1807 de slavenhandel. In 1832 werd slavernij verboden. Andere landen volgden dit voorbeeld. In de Nederlandse gebieden werd de slavernij afgeschaft op 1 juli 1863.

De opening van het Suezkanaal

Door de opening van het Suez-kanaal in 1869 ontstond een snellere verbinding tussen Europa, Afrika en Azië. Sommige maakten onderscheid tussen veel verschillende mensenrassen, zei dachten dat het goed was als blanken leiding gaven aan de bruine mensen (Dat is dus niet, iedereen is namelijk gelijk!).

Koning Willem I

Na de Franse tijd ontstond het Koninkrijk der Nederlanden, een eenheidsstaat met een nieuwe grondwet en een koning uit het huis van Oranje-Nassau, als staatshoofd. Koning Willem I had best veel macht.

De armenwet

Toen Willem III koning werd, was er in Nederland nog weinig industrie. Van de beroepsbevolking werkte 46 procent in de landbouw en visserij! 25 procent in de industrie en nijverheid. Er was helaas veel armoede en een slechte volksgezondheid.

De eerste politieke partij

Omstreeks 1880 ontstonden drie politieke stromingen, met verschillende meningen over de rol van de overheid. Liberalen uit de rijke burgerij wilden een kleine rol van de overheid in de samenleving.

 

De wereldoorlogen 1900 – 1950 

het begin van de eerste wereldoorlog

Rond 1910 werd Europa in twee blokken verdeeld, Duitsland Oostenrijk Hongarije tegenover de geallieerden, Frankrijk, groot Brittannië en Rusland. En vanaf (1917) de VS Duitsland wou een grotere invloed maken op Europa. In 1914 werd in Sarajevo de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije vermoord. Daardoor ontstond een kettingreactie. Alle landen steunden hun bondgenoten zodat er in korte tijd een wereldoorlog uitbrak. Er vielen totaal ongeveer 9 miljoen doden! Waarvan 5 procent bestond uit burgers! De oorlog eindigde in 1918 doordat de geallieerden wonnen.

Japanse aanval op Pearl Harbor.

In de tweede wereldoorlog vochten Duitsland, Italië en Japan tegen Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS. Na de aanval op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor op Hawaï (1941) veroverde Japan een groot gebied in Azië, waaronder Indonesië. De oorlog eindigde met de Japanse overgave in augustus 1945, nadat de VS twee atoombommen op Hirosjima en Nagasaki hadden laten vallen. In de oorlog vielen totaal ongeveer 50 miljoen doden, waarvan 50 procent bestond uit burgers (de helft dus!).

Hitler aan de macht

In 1933 won de NSDAP van Hitler de verkiezingen voor het Duitse parlement. Hij werd de regeringsleider van Duitsland. Veel mensen zagen in hem een sterke man, die een eind kon maken aan de werkloosheid en die wraak zou nemen voor het verdrag van Versailles. Hitler schafte de Duitse democratie af, en bracht de racistische nazi-denkbeelden in de praktijk.

Begin tweede wereldoorlog

In september 1939 begon de Tweede Wereldoorlog met de Duitse aanval op Polen. Duitsland veroverde een groot deel van Europa, waar miljoenen joden, zigeuners, gehandicapten en politieke tegenstanders werden vermoord! Tussen 1943 en 1945 werd Duitsland verslagen door de geallieerden. In Europa eindigde de oorlog met de Duitse overgave op 8 mei 1945.

Wat gebeurde er in de tweede wereldoorlog.

Het begon in 1933: 30 januari 1933, Hitler wordt regeringsleider (Hitler is de leider van Duitsland). 1933 12 maart, eerste concentratiekamp gemaakt door de Duitsers. 1933 23 maart, Hitler krijgt totale macht over Duitsland. 1933 7 april, Ontslag voor joden (Joden mogen geen werk meer hebben van Hitler). 1938 12 maart, Duitsland neemt Oostenrijk in (Duitsland begint groter te worden). 1938 29 september, verdrag van München. 1938 9 november, kristalnacht (eigenlijk een speciale nacht). 1939 15 maart, Duitsland bezet Tsjecho en Slowakije (nu bekend als Tsjechië). 1939 15 mei, concentratiekamp met vouwen (Vrouwen worden opgepakt). 1939 23 augustus, niet-aanvalsverdrag Duitsland en Sovjet-unie. Op 1 september 1939 is het echt begonnen, begin tweede wereldoorlog (De Start dus). 17 september 1939, Sovjet-unie valt oost-Polen binnen ( de Sovjet-Unie is een bondgenoot van Duitsland nu bekend als Rusland). 30 november 1939, Sovjet-unie valt Finland aan (Finland wordt dus vernietigt). 7 januari 1940, Jules Schelvis wordt 19 jaar. 8 april 1940, Koos Valk wordt 6 jaar. 9 april 1940, Duitsland bezet Denemarken en Noorwegen (Duitsland komt weer in actie). 10 mei 1940, Duitsland valt Nederland aan (We worden aangevallen) 14 mei 1940, bombardement Rotterdam. 15 mei 1940, Nederland geeft zich over (We geven ons op tegen de Duitsers). 17 mei 1940, Nederlandse radio onder Duits toezicht (Alle Nederlandse radiozenders met alleen maar Duits nieuws). 28 mei 1940, België geeft zich over (België staat achter slot en grendel). 17 juni 1940, Italië in oorlog (Italië wordt bondgenoot van Duitsland). 22 juni 1940, wapenstilstand Frankrijk-Duitsland (De strijd tussen Duitsland-Frankrijk stopt). 23 juli 1940, Sovjet-unie bezet Litouwen, Letland en Estland (Sovjet-Unie weer in de actie). 3 augustus 1940, Italië bezet Brits Somaliland (Italië helpt Duitsland met aanvallen). 13 september 1940, Italië valt Egypte binnen (Italië Duitsland en de Sovjet-Unie krijgen steeds meer macht over de wereld vandaar de naam ‘de tweede wereldoorlog’). 27 september 1940, Japan bondgenoten van Duitsland en Italië (Japan sluit zich aan bij Italië Duitsland en de Sovjet-Unie). 9 december 1940, Brits offensief in Noord-Afrika tegen de Italianen (De Britten proberen Zuid-Afrika te helpen tegen de Italianen). 14 februari 1941, Duitse troepen in Noord-Afrika (Duitsland gaat Italië daarmee helpen). 11 maart 1941, VS-steun geallieerden (VS helpt ons tegen de Duitsers). 1 mei 1941, joden moeten hun radio’s inleveren (Joden kunnen dus niks meer horen wanneer ze worden aangevallen). 22 juni 1941, Duitsland valt de Sovjet-unie aan (Duitsland wordt boos op de Sovjet-Unie). 30 juni 1941, politieke partijen verboden (Vind Hitler dan). 12 juli 1941, Sovjet-unie sluit zich aan bij geallieerden (Sovjet-Unie gaat ook tegen de Duitsers werken). 29 augustus 1941, joodse kinderen naar aparte scholen (Joodse kinderen niet meer bij normale kinderen). 3 september 1941, eerste experimenten met de gaskamer (Gaskamers zijn grote zalen waar mensen worden vergast). 15 september 1941, borden ‘verboden voor joden’ (Joden mogen op sommigen terreinen niet meer komen). 19 september 1941, invoering davidster in Duitsland. 29 september 1941, massamoord op joden in Oekraïne (Grote morden gepleegd in Oekraïne). 1 november 1941, bouw vernietigingskamp Belzec begint. 7 december 1941, Japan valt Pearl Harbor aan. 20 januari 1942, nazi plan om joden uit te doden (Groot plan om de joden te doden). 23 januari 1942, autorijden voor joden in Nederland verboden (Joden in Nederland mogen geen auto meer hebben). 26 januari 1942, eerste Amerikaanse troepen naar Engeland (De VS help het Verenigd Koninkrijk). 24 april 1942, joodse slagerijen gesloten (Slagerijen waar joden werken gaan sluiten). 29 mei 1942, Nederlandse joden  mogen niet meer vissen (Ze mogen dus niet meer eten uit de zee halen). 30 mei 1942, geallieerden bombarderen Keulen (Keulen is een Duitse stad). 2 juni 1942, joodse moeten hun fiets inleveren (Joden kunnen alleen nog maar te voet). 12 juni 1942, volledig sportverbod voor Nederlandse joden (Joden mogen niet meer sporten). 30 juni 1942, niet meer ‘s avonds op straat (Je mag niet meer een avondwandeling maken). 30 juni 1942, niet meer met de fiets, trein, tram of bus (Geen vervoermiddel meer gebruiken om te vluchten naar bijvoorbeeld de VS). 6 juli 1942, niet meer op bezoek of telefoneren (Anders gaan de joden bellen naar geen joden die wel een radio hebben en dan het nieuws hebben).6 juli 1942, Anne Frank duikt onder. 17 juli 1942, alleen nog tussen 3 en 5 uur winkelen (Geen andere winkeltijden, het kan dan superdruk zijn). 31 juli 1942, joden mogen niet meer naar kapsalons (Joden kunnen hun haar nooit meer mooi maken). 15 september 1942, joodse studenten in Nederland uitgesloten met onderwijs (Joden hebben geen werk meer, ook geen geld). 2/3 oktober 1942, 14.000 mensen naar werkkampen in Polen (Veel mensen moeten werken voor de Polen en voor de Duitsers). 13 januari 1943, concentratiekamp Vught in gebruik (Vught krijgt een concentratiekamp). 16 januari 1943, eerste groep joden naar Vught (Joden gaan naar Vught). 2 februari 1943, Duitsers verslagen bij Stalingrad. 19 februari 1943, de kinderen in Vught gaan naar aparte barakken. 20 februari 1943, transport vanuit Vught naar Westerbork (Vervoermiddel vanuit Vught). 2 maart 1943, eerste transport naar Sobibor. 3 april 1943, 950 joodse kinderen in Vught (Kinderen gaan naar Vught). 7 april 1943, de school in kamp Vught gaat dicht (Geen school meer in Vught). 19 april 1943, opstand in het joodse getto van Warschau. 7 mei 1943, 1776  kinderen in Vught. 13 mei 1943, de geallieerden winnen in Noord-Afrika (Afrika is bevrijd). 16 mei 1943, joodse opstand in Warschau neergeslagen. 8 juni 1943, 3014 mensen vanuit Westerbork op transport naar Sobibor. 9 juli 1943, geallieerde invasie op Sicilië (Sicilië wordt aangevallen). 8 september 1943, Italië geeft zich over (Mussolini dus heel boos). 11 september 1943, transport van 327 mensen vanuit Vught naar Westerbork. 27 september 1943, de illegale krant het parool schrijft over gaskamers in concentratiekampen (Nieuws over de gaskamers wat heel illegaal is). 14 oktober 1943, opstand in Sobibor. 15 november 1943, transport van ongeveer 1150 mensen vanuit Vught rechtstreeks naar Polen (Veel mensen vanuit Vught naar Polen). 6 januari 1944, het rode leger ruerkt op in Polen. 27 januari 1944, Duitsers verslagen bij leningrad. 2 juni 1944, laatste joden weg vanuit Vught (De laatste joden gaan uit Vught). 6 juni 1944, D-Day geallieerde invasie in Normandië. 24 juli 1944, kamp Majdanek bevrijd. 4 augustus 1944, Anne Frank opgepakt. 25 augustus 1944, Parijs wordt bevrijd (Parijs is bevrijd). 1 september 1944, Brussel en Antwerpen worden bevrijd (Een deel van België wordt bevrijd). 4 september 1944, wapenstilstand tussen Finland en Sovjet-Unie (tussen de Sovjet-Unie en Finland geen oorlog). 5 september 1944, Dolle dinsdag: Nederland viert ‘de bevrijding’ (Nederland wordt bevrijd).12 september 1944, eerste Amerikaanse troepen in Limburg (Limburg krijgt versterking van de VS). 14 september 1944, Maastricht bevrijd (Maastricht ligt in Limburg) 18 september 1944, Eindhoven bevrijd (Eindhoven ligt vlak bij Tilburg). 25 september 1944, geallieerden verliezen slag om Arnhem. 17 januari 1945, Sovjet-Unie veroveren Warschau (De Sovjet-Unie veroverd Warschau). maart 1945, Anne Frank sterft in Bergen-Belsen (Anne Frank gaat dood). 7 maart 1945, geallieerden over de Rijn. 30 maart 1945, opmars bevrijders in Oost- en Noord-Nederland. 12 april 1945, kamp Westerbork bevrijd. 15 april 1945, overgave Duits leger in westen van Duitsland (Het westen van Duitsland geeft zich Over). 21 april 1945, Sovjet-leger bereikt Berlijn (De Sovjet-Unie valt Berlijn aan). 28 april 1945, Mussolini geëxecuteerd. 30 april 1945, Hitler pleegt zelfmoord (Hitler gaat dood). 2 mei 1945, overgave Duits leger in Italië (Duitse troepen geven zich over in Italië). 4 mei 1945, overgave Duits leger in Noordwest-Europa (Duitsland geeft zich bijna helemaal over). 5 mei 1945, Nederland bevrijd (Nederland is Bevrijd). 7 mei 1945, alle Duitse troepen geven zich over (Geen Duitse troep meer over). 4 augustus 1945, de tweede wereldoorlog eindigt (De tweede wereldoorlog is gestopt).

Tijd van de televisie’s en de computer’s 1950 – nu 

Eerste pc op de markt

Al in de jaren vijftig werden in de VS, computers gebruikt. Deze waren niet geschikt voor het grote publiek. Technologische ontwikkelingen maakten snellere en kleinere computers mogelijk. In 1981 ontwikkelde het Amerikaanse bedrijf IBM de eerste personal computer.

Eerste televisie-uitzending

In 1951 werd in Nederland voor het eerst een televisieprogramma uitgezonden. In de jaren zestig werd de televisie het belangrijkste informatiekanaal. De televisie was één van de oorzaken van de ontkerkelijking en ontzuiling in die tijd.

 

Quiz!

1. Hoe heet de olifant die Karel de Grote kreeg als cadeautje?

A. Aboulabas

B. Ablousabas

C. Ablaosbas

2. In welk jaar werd Rotterdam gebombardeerd?

A. 1942

B. 1940

C. 1941

Laat het goede antwoord weten via een reactie, en like ons!

Bron(en): Tijdvakken.nlGoogle Schooltv en Artikel tweede wereldoorlog.

Author: Thomas van de Ven

hallo ik ben negen jaar en ik ben op twaalf december jarig en ik zit op basisschool klinkers en zit in unit 3: groep 5 en mijn hobby's zijn voetbal en zwemmen

Share This Post On

9 Comments

 1. goed artikel en heelllllllllll lang goed:)

  Post a Reply
 2. mooi artikel super mooi samengesteld succes met een ander artikel bedenken groetjes dinant uit groep 6

  Post a Reply
  • bedankt voor je reactie Dinant! Groeten Bram en Thomas

   Post a Reply
 3. Geweldig artikel. Heel veel informatie. Mooi bij elkaar gezocht en leuk om zo in een tijdslijn vorm te lezen. Sommige info wist ik niet eens, ben nu wat wijzer geworden…
  Goed gedaan. Mijn antwoorden: 1a en 2b.

  Post a Reply
  • bedankt voor de reactie, en voor het antwoorden van de quiz. En we hebben juist informatie erin gezet zodat u er iets van kan leren.
   Thomas en Bram

   Post a Reply
 4. Wat een uitgebreid artikel. Ik heb het met veel plezier en bewondering gelezen. Jullie hebben er samen hard aan gewerkt. Ik heb er zelf ook nog wat van opgestoken. Over Elsje in Amsterdam en nu weet ik ook weer wat Karel de Grote wilde met zijn Pals. Bedankt voor het mooie artikel op dit persbureau, succes met het vinden van een nieuw onderwerp.

  Antwoorden van de quiz: 1A, 2B (was laatst nog in het nieuws)

  Post a Reply
  • bedankt voor de reactie Jos. Maar ik kan helaas niet het nieuws voorspellen, als ik het wist dan had ik wel een andere vraag bedacht

   Post a Reply
  • Dankjewel Monique

   Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *