Informatie

Werken op basisschool Klinkers is uitdagend en elke dag anders. Samen met ouders, het team en kinderen nadenken over wat en hoe er geleerd moet worden is uniek. Hierdoor ontstaat er eigenaarsschap, zowel bij leerlingen, ouders als mezelf. Wij proberen met vernieuwende ideeën, over leren en ICT, aan te sluiten bij het onderwijs in de 21ste eeuw. Ik merk dan ook dat kinderen ontzettend gemotiveerd raken/zijn en alles over een onderwerp willen weten. Klinkers is een unieke school met een duidelijke visie op onderwijs. Een visie waarin ik mij helemaal kan vinden. Wil je meer weten over het onderwijsconcept, ga dan naar www.bsklinkers.nl.

Betekenisvol leren

Op basisschool Klinkers leren en werken wij vanuit een vernieuwend onderwijsconcept.  Wij geven vorm aan betekenisvol leren. Het integreren van zaakvakken en basisdomeinen is hierbij een belangrijk middel. Door vakgebieden te integreren, krijgt kennis en leren meer betekenis voor de kinderen. Meer betekenis leidt tot meer betrokkenheid. De leerkracht stimuleert de kinderen te werken vanuit eigen leervragen. Het kind wordt zo mederegisseur van het onderwijsproces.

Op basisschool Klinkers vergt betekenisvol leren andere materialen en een andere inrichting van de ruimte. Wij gebruiken methodes als hulpbronnen en zetten speelleermaterialen in  om tot activiteiten te komen van samen spelen en samen leren. De digitale leeromgeving is geheel opgenomen in het proces van leren en verwerken.

Op basisschool Klinkers  bieden wij door kernconcepten binnen een cyclus van 6 weken de kinderen verdieping in hun directe sociale en fysieke omgeving en de “grotere” wereld. Het schooljaar heeft voor de kinderen een ritme van tien kernconcepten die begrippen en verbanden intensiveren. Het presenteren van uitgevoerde opdrachten en onderzoekjes aan elkaar, ouders en anderen bieden de kinderen feedback en reflectie.

Op basisschool Klinkers krijgen kinderen ook brede- en open opdrachten. Hierdoor geven we kinderen kansen te leren op verschillende denkniveaus (Taxonomie van Bloom). Tegelijk geven we kinderen kansen hun voorkeuren in de verwerking van het aanbod aan te spreken en te verwerken. We houden rekening met leerstijlen van kinderen. Om tot betekenisvol leren te komen hebben kinderen ook behoeften aan ritme, ruimte en samenwerking. Dit regelen zij zelfstandig door het maken van een eigen planning binnen de weektaak.

Op basisschool Klinkers starten kinderen binnen unit 1 en 2 met spelen en handelen en dit groeit uit tot een onderzoekend leerhouding in unit 3 en 4. De leerkracht sluit aan bij het kind door te reageren op vragen die ontstaan bij het kind  en daagt het kind uit op zoek te gaan naar een volgende stap. Dit is begeleiden naar de volgende zone van ontwikkeling.

Op basisschool Klinkers laten kinderen zien in het portfolio hoe zij geleidelijk eigenaar van hun leerproces worden. Naast het zichtbaar maken van bereikte mijlpalen  laat het portfolio kinderen op de voortgang van hun leerproces reflecteren. Door het samen bekijken van het portfolio ontstaan verbindende gesprekken tussen ouders, kind en leerkrachten.

Op basisschool Klinkers zien wij iedere dag hoeveel kinderen van elkaar kunnen leren. De kinderen zitten met elkaar in heterogene groepen, unit 1 (4-6 jaar), unit 2 (6-8 jaar), unit 3 (8-10 jaar) en unit 4 (10-12 jaar). Door de verschillen in ontwikkeling binnen een groep kunnen kinderen oefenen hoe wij met elkaar om willen gaan. De kanjertrainingen maken van kinderen deelnemers in het groeien naar bewustwording van zichzelf in contact met anderen.

Waarom een weblog?

Ik heb deze website gemaakt om aan ouders en andere geïnteresseerden te laten wat wij nu in een schooljaar meemaken. Zo kunnen ze op een leuke en makkelijke manier zien wat hun kind op school meemaakt. Ook bepalen ouders zelf wanneer ze het lezen, het is tegenwoordig een ideale manier om ouders een kijkje te laten nemen in wat wij meemaken elke dag. Daarnaast nodig ik ouders graag uit om een dag mee te kijken in de klas. Het bijhouden van een weblog past ook bij onze visie op 21st century skills. Ook is het weblog een digitaal persbureau waar kinderen zelf artikelen op plaatsen en daarmee op een innovatieve manier aan hun taalvaardigheden werken.

21st century skills

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door het bedrijfsleven andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Dat mensen door mobiel internet in contact kunnen zijn met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een gigantische impact. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in dit verband nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden wat de belangrijkste skills zijn en hoe het onderwijs daar het beste op kan inspelen. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.

De volgende vaardigheden worden in deze tijd als belangrijk gezien:

  1. samenwerken
  2. kennisconstructie
  3. probleemoplossend denken
  4. creatief denken
  5. zelfregulerend vermogen
  6. mondelinge en schriftelijke communicatie
  7. ondernemerschap, een initiatiefrijke houding
  8. nieuwsgierige en onderzoekende houding
  9. integratie van ICT

Er zijn verschillende modellen waarmee wordt gewerkt. Voor onze school zijn deze vaardigheden belangrijke uitgangspunten waarmee wij ons onderwijs vormgeven. Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen binnen de school een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leerproces. Het biedt mogelijkheden om kinderen meer autonoom te laten werken en kinderen kunnen de informatie oproepen op welke momenten zij dit willen. ICT wordt ingezet als een middel om de kinderen op een rijke manier te laten leren. Kinderen reageren er bijzonder positief op, kunnen de buitenwereld binnenhalen en zij leggen door deze technologie hele brede contacten.

Tot ziens op basisschool Klinkers, waar leren betekenis krijgt voor kinderen!

Leraren houden het verleden levend, maken het heden inzichtelijk en geven vorm aan de toekomst.