Wat niet kan, is nog nooit gebeurd

De eerste schoolweek is voorbij. Een intensieve week voor ons als leerkrachten van unit 3, die in het teken stond van de nieuwe werkwijze binnen de unit. Ook voor leerlingen en ouders is het nog even wennen, een andere manier van werken die nog verdere afstemming vraagt van ons drieën. Leerkrachten, ouders en leerlingen. Ik vind het een van de meest bijzondere weken tot nu toe op Klinkers. Iedereen op basisschool Klinkers zal dit schooljaar uit zijn ‘comfort zone’ gaan. Van directie tot leerkracht, van leerling tot ouder.

Afgelopen schooljaar hebben we intensief nagedacht over waar we naartoe willen met leerlingen en ouders in unit 3. Hoe willen we dat leerlingen leren? Wat vinden wij nu echt belangrijk in onze pedagogische en didactische opvatting? En hoe laten we dat dagelijks zien in ons contact met kinderen? Op die vragen hebben we samen één antwoord geformuleerd. Dat heeft resulteert in een plan. Dat plan hebben we in de zomervakantie uitgevoerd en daar zijn we maandag 25 augustus mee gestart. De leerlingen vinden het spannend, het is nieuw voor ze en dat kost tijd om er aan te wennen. Wij geven de leerlingen de tijd die ze nodig hebben om aan de nieuwe werkwijze te wennen. Ik merk hoe bijzonder snel dat bij sommige leerlingen al gaat. De dagelijkse structuur begint vorm te krijgen, leerlingen weten na de eerste week steeds beter wat er van ze verwacht wordt.

Maar wat is er dan anders?

De leerlingen beginnen elke dag een half uur in de thuisgroep. Dat is een moment om samen met hun leerkracht te werken aan de binding van de groep, eventueel een verjaardag te vieren of om bijzondere dingen met elkaar te delen. Ook is het een moment om de dag op te starten. Leerlingen werken met een werkplan, daarop noteren ze het aanbod van die dag. Dat nemen ze over van het schema dat in elke ruimte zichtbaar is op een scherm. Dat kun je zien op de foto hieronder. Ook plannen ze in de ochtend drie werktaken waar ze die dag aan gaan werken.

Kinderen in unit 3 zien iedere dag het aanbod op een van de vier schermen.

Leerlingen in unit 3 zien iedere dag het aanbod op een van de vier schermen.

Kinderen oriënteren zich tijdens de eerste schooldag door de nieuwe unit.

Leerlingen oriënteren zich tijdens de eerste schooldag door de nieuwe unit.

Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met leren en werken in de gehele unit. Dat kunnen ze in het taal-, reken- of stilteatelier. Daar hebben we werkplekken gecreëerd waar de leerlingen aan de slag kunnen met de ingeplande werktaken. In iedere ruimte is een leerkracht aanwezig die instructies geeft, of de leerlingen begeleiding geeft tijdens het werken. Elke dag hebben de leerlingen aanbod, daar heeft u ze vast al wel over horen praten. De leerlingen krijgen niet standaard instructie meer van hun eigen leerkracht, maar zijn ze geclusterd met andere leerlingen van hun leerjaar. Alle leerlingen van groep 5 en 6 krijgen nu in wisselende groepen instructies op maat. Een instructie noemen we een aanbod voor leerlingen. Zo doen we meer recht aan de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Leerlingen krijgen dus les van een andere leerkracht, in een groepje dat is samengesteld uit drie klassen. Deze manier werkt prettig voor de leerlingen, dat geven ze zelf ook aan. Het aanbod is meer op maat, zo kunnen wij nog beter aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer leerlingen geen aanbod hebben, kunnen ze zelf kiezen waar ze gaan werken en met wie. Ook op de gang hebben we werkplekken, daar is een leeshoek, een rekenhoek en een presentatiehoek aanwezig. Leerlingen kunnen daar werken aan werktaken of keuzetaken die ze inplannen op het werkplan.

Afstemmen en bijstellen

Het is erg mooi om te zien hoe wij met de collega’s van unit 3 in dit proces te werk gaan, we hebben allen dezelfde visie op leerlingen. We vertrekken vanuit de drie psychologische basisbehoeften van een kind. Relatie. Competentie. Autonomie. Die drie concepten hebben we verweven in onze nieuwe onderwijsorganisatie. Dit vergt afstemming en aanpassing, we hebben iedere middag deze week tussentijds geëvalueerd en al wat zaken bijgesteld. Zo blijkt maar weer dat sommige zaken in de praktijk anders uitpakken dan vooraf bedacht. Maar dat is ook juist mooi, zelfs leerlingen dragen oplossingen aan voor zaken waar we in de organisatie nog tegenaan lopen.

Komende week zullen we met dit ‘afstemmingsproces’ verder gaan, een nieuwe organisatie kan immers niet staan op dag één. Geef ons en de leerlingen tijd, en dan kunnen we écht iets unieks neerzetten. Inmiddels hebben we van ouders ook al reacties gekregen. Deze zijn bijna allemaal positief, van ouders horen we terug dat hun kind erg enthousiast is. Of dat het kind er thuis veel over praat. Vooral het groepsoverstijgende aanbod vinden de leerlingen prettig. We realiseren ons dat het ook voor ouders wennen en afstemmen is. Zeker voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Maar ook die leerlingen kunnen prima in de nieuwe werkwijze tot hun recht komen. Dat kost ons gewoon wat meer tijd en energie. Laten we dat hen ook geven. Sommige zaken waren altijd vanzelfsprekend, maar die hebben we aangepast. Dat is even wennen. Die zaken maken nu plaats voor nieuwe initiatieven en andere organisatorische keuzes. Het blijft belangrijk om samen de dialoog aan te gaan, laten we er samen een mooi leerproces van maken om de leerlingen in unit 3 nog beter te bedienen in hun onderwijsbehoeften.

We zien elkaar op de informatieavond van dinsdag 9 september om 20:00 uur op basisschool Klinkers. Op die avond gaan we inhoudelijk in op deze verandering en andere zaken.

 

Hard werken voor iets dat ons niet interesseert, noemen we stress. Hard werken voor iets dat ons wel interesseert, noemen we passie.

 

Names alle collega’s van unit 3,

 

Marijke, Kim, Karin, Patrick en Jos.

Author: Meneer Jos

Jos is 28 jaar en werkt op basisschool Klinkers. Hij schrijft over apps en webtools en allerlei bijzonderheden die hij meemaakt als 'man voor de klas'. Daarnaast werken de kinderen van unit 3 als journalist voor het digitaal persbureau en schrijven artikelen over onderwerpen die hen bezighouden.

Share This Post On

3 Comments

  1. wow jos ik heb nog nooit zoon lang artikel gelezen leer mij dat ook hoe je zoon lang artikel the maken

    Post a Reply
  2. meneer jos dat was een lang verhaal ik wil dat ook wel leren want zoon lang verhaal heb ik nog nooit gezien ik vind het heeeeeeeeeeeeel knap. groetjes luc vogten.

    Post a Reply
  3. Wat niet wil zeggen, dat wat nooit is gebeurd, niet kan! En verder een mooi artikel, Jos. We zijn blij met de ontwikkeling die Klinkers doormaakt, en dat Puk hier op school zit. We volgen jullie op de voet.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *